About AgeTech Works

Niet omdat het anders kan, maar omdat het anders moet

Allemaal zelf het wiel uitvinden. Dat doen we dus niet bij Anders Werken in de Zorg. We – innovatieve organisaties in de ouderenzorg – pakken kansrijke nieuwe technologieën, testen ze in het klein bij één van de deelnemende zorgorganisaties en zetten ze vervolgens op grote schaal in. Daarbij maken we slim gebruik van elkaars ervaringen. Ons doel: met minder tijd en inspanning, betere zorg en een fijne werkomgeving leveren.

Meer zorgvragers, minder medewerkers

‘We doen dit niet omdat het anders kan, maar omdat het echt anders moet in de zorg’, zegt Conny Helder, bestuurder van initiatiefnemer tanteLouise uit Bergen op Zoom. ‘Het tempo van innoveren moet omhoog.’

Nederland vergrijst. In 2040 zijn er nog veel meer kwetsbare ouderen die goede zorg nodig hebben. En omdat we in Nederland – terecht – hoge eisen stellen aan de kwaliteit van onze zorg en meer maatwerk leveren, wordt de ouderenzorg ook complexer. We hebben daardoor extra zorgmedewerkers nodig, alleen: die zijn er niet. De arbeidsmarkt is nu al krap.

En dus moeten we niet alleen inzetten op werving en selectie, maar ook op slimme technologische oplossingen die de zorg efficiënter, beter en minder belastend voor zorgmedewerkers maken. Wat dacht je bijvoorbeeld van een heupairbag, die bij een val een breuk voorkomt? Of van slim incontinentiemateriaal, die onnodige controles overbodig maakt?

Samen innoveren = beter en sneller innoveren

Het invoeren van zulke hulpmiddelen gaat een stuk sneller en succesvoller als we het samen doen. In 2018 startten we daarom met het programma Anders Werken in de Zorg in West-Brabant, waar inmiddels twaalf organisaties zijn aangesloten die samen aan vier innovatieprojecten werken. In 2020 sloot ook Friesland aan met acht organisaties en drie projecten. En we hopen natuurlijk dat spoedig meer regio’s volgen…

De zorgorganisaties doen dit niet alleen: we krijgen hulp van kennisorganisatie Vilans, de zorgkantoren in de regio’s en van (markt)partijen.

Aanpak

Ben je benieuwd hoe we precies te werk gaan? 

Wat levert het op…?

Vilans, kennisorganisatie voor de langdurige zorg, nam drie innovaties van Anders Werken in de Zorg onder de loep en concludeerde: ‘Het toevoegen van waarde voor de cliënt in combinatie met een hogere arbeidsproductiviteit van medewerkers verbetert de mogelijkheden voor nu en de toekomst.’