Eindrapportage digitaal vaardige medewerkers

Fundamentele wijzigingen zijn nodig om in de ouderenzorg de uitdagingen van de toekomst aan te gaan. Daarom heeft Samen richting geven, regio Midden-Brabant met Actief Zorg, St. Franciscus, ’t Heem, Het Laar, De Leyhoeve, Maria-oord, Mijzo, Thebe, De Wever en Zorggroep Elde Maasduinen een programma uitgerold om de digitale vaardigheden van de medewerkers verder te […]

Eindrapportage slim incontinentiemateriaal

Met het slimme incontinentiemateriaal van Essity, de Tena Identifi en de Tena Change Indicator hebben we binnen Samen richting geven in de regio Midden-Brabant afgelopen tijd een aantal pilots gedraaid. Bij beide producten zagen we als resultaat dat het comfort van de cliënten wordt verhoogd. Ook is er sprake van een afname van arbeidstijd van […]

Verpleegoproepsystemen in de somatische ouderenzorg: zinvol uitproberen van een mobiele spreekluisterverbinding

Waarom een mobiele spreekluisterverbinding? Uit een eerdere verkenning is gebleken dat de spreekluisterverbinding in verpleeghuizen vaak wordt gebruikt, maar niet altijd bruikbaar is. Het komt vaak voor dat mensen slecht te verstaan zijn, met name wanneer cliënten een oproep doen via hun polsbandje en de spreekluisterverbinding tot stand wordt gebracht via een vaste wandunit aan de muur. […]

Persoonsgerichte zorg op basis van data in de somatische ouderenzorg

Uit een verkenning naar het gebruik van verpleegoproepsystemen op 4 afdelingen somatische zorg op 4 verschillende locaties in Midden-Brabant is gebleken dat veruit de meest oproepen gedaan worden door een beperkt aantal cliënten. Naar aanleiding van deze verkenning is vervolgens een interventie uitgeprobeerd op 2 afdelingen. Deze interventie behelst dat uit de databestanden van de verpleegoproepsystemen (een […]

Eindrapportage inzet smart glasses regio Midden-Brabant

Binnen regio Midden-Brabant zijn er twaalf smart glasses beschikbaar gesteld die zorg op afstand mogelijk maken. De deelnemende organisaties zijn positief over de mogelijkheden van de smart glasses. De smart glasses brengt een videoverbinding tot stand en de zorgprofessional heeft de handen vrij. Zo kan er op afstand consultatie en observatie plaatsvinden, een wond worden beoordeeld en leerlingen kunnen […]

Infographic beleidsplan zorgtechnologie Midden-Brabant

Dinsdag 22 maart organiseerde de regio Midden-Brabant haar eerste bijeenkomst zorgtechnologie van dit jaar. Hierin werd onder andere het beleid voor 2022 – 2024 besproken. Een afgeleide van dit beleidsplan is weergegeven in deze infographic.

Verkenning naar verpleegoproepsystemen in de somatische ouderenzorg

Twaalf organisaties in de ouderenzorg in Midden-Brabant werken samen aan een vitale en sociale zorg voor ouderen. Om goede zorg te kunnen blijven leveren, zijn grondige vernieuwingen nodig. Hiervoor werkt men samen in het programma ‘Samen richting geven’ aan ouderenzorg in Brabant. Een project van de zorgorganisaties Mijzo, Thebe en De Leyhoeve is gericht op […]

21 september livestream ‘De zorgzame samenleving’

Het is tijd. Tijd voor een ander verhaal. Een verhaal dat antwoord geeft op de vraag, wie zorgt er straks nog voor u? De groep ouderen wordt groter en de gemiddelde leeftijd stijgt. Steeds meer mensen krijgen meerdere chronische aandoeningen. De vergrijzing is pas net begonnen en er is nu al een tekort aan zorgmedewerkers […]