Anders Werken in de Zorg landelijk aan de slag

Hoe bieden we in de toekomst goede zorg aan een groeiend aantal kwetsbare ouderen, terwijl het aantal mensen dat in de zorg werkt niet meegroeit of zelfs afneemt? Een van de antwoorden op die vraag: de ontwikkeling en toepassing van meer en slimmere zorgtechnologie. Binnen het programma Anders Werken in de Zorg werken steeds meer […]

Bewegen met Fylm

Met de kennis van beweegexperts zijn oefeningen gefilmd die aansluiten bij de oudere doelgroep. Zorgprofessionals kunnen zelf bepalen welke oefeningen ze op welk moment laten zien. Fylm toont beelden van activerende en stimulerende videobeelden in verschillende thema’s. Bijvoorbeeld dieren, steden of natuur. Het brein wordt hiermee actief gemaakt. De voordelen: Voor bewoners › fitter en […]

Slim op weg naar meer kwaliteit en minder regeldruk

Met Smart Glasses is expertise altijd dichtbij Het probleem van meer en complexere zorg, afgezet tegen de afnemende zorgcapaciteit vraagt om anders werken. Technologie kan ons daar bij helpen! In 7 organisaties in Zeeland worden daarom Smart Glasses uitgeprobeerd in diverse toepassingen. Van verpleegkundige ondersteuning tot leerlingbegeleiding en van gedragsobservatie tot welzijnstoepassingen; inzet van de […]