Zorgspectrum

Zorgspectrum is deelnemer vanuit het Innovatienetwerk Ouderenzorg Utrecht.

Zorgspectrum doet mee aan de volgende innovaties: