Expertise close at hand

De uitdaging

De coronaperiode heeft digitalisering in de zorg in een stroomversnelling gebracht. Denk aan beeldbellen, thuismonitoring, online vergaderen en behandelen op afstand. Dit levert enorm veel tijdswinst en arbeidsbesparing op. Hoe kunnen we door bouwen op deze stroomversnelling?

Arbeidsbesparend

De ervaringen tijdens de corona-periode geven een schat aan informatie over het functioneren van technologie in de zorg. Daarom maakt een extern bureau een inventarisatie bij elke Friese deelnemer om inzicht te krijgen in welke tools/technieken goed toepasbaar zijn, met als doel om enkele processen blijvend te digitaliseren. Denk daarbij aan tools zoals beeldbellen en processen zoals een digitaal multidisciplinair overleg of een digitaal consult van een arts.

Hoe het werkt

We kijken naar de organisatiekant en de technische kant, maar ook naar kosten en opbrengsten (business case) en naar de impact op de organisatie. De uitkomst van het onderzoek wordt met de deelnemers gedeeld. Daarna kiezen we gezamenlijk een aantal tools uit om mee aan de slag te gaan in het programma Anders Werken. Mogelijk ook tools die nieuw op de markt zijn.
Corona heeft gewerkt als een katalysator voor de digitalisering in de zorg. Daar willen we gebruik van maken. De focus van dit project ligt dan ook op het versnellen en verzilveren van digitale zorgprocessen. Dat levert een enorme tijdwinst op. Het doel is dat elke deelnemer aan het eind van het programma Anders Werken een of twee zorgprocessen heeft gedigitaliseerd.