Pharma-See

De uitdaging

Het toedienen van medicijnen is een nauwkeurig karwei, waar je als zorgmedewerker geen fouten mee wil maken. Een medicatiefout kan ernstige gevolgen hebben én moet altijd worden gemeld en onderzocht. Bij complexe medicatie is het daarom verplicht dat een collega meekijkt, wat extra tijd kost.

De oplossing

Samen met onze technische partner 1Minuut zijn we bezig met de ontwikkeling van een speciale bril: de PharmaSee. Deze medicatiebril maakt gebruik van augmented reality, wat letterlijk ‘aangevulde realiteit’ betekent. Je kan met de bril op gewoon zien wat er voor je gebeurt. De bril projecteert aanvullende informatie in het blikveld en loodst de zorgmedewerker zo door het medicatieproces heen. Met behulp van gezichtsherkenning koppelt de bril de juiste medicijnen aan de juiste persoon. De zorgmedewerker kan pas verder als hij of zij elke stap bevestigt.

Wat het ons brengt

Hoewel de bril nog volop in ontwikkeling is, zien we al waar de kansen liggen. De bril voorkomt medicatiefouten. Dat levert niet alleen betere zorg op, maar scheelt ook een hoop tijd aan melden en onderzoek. Bovendien kan de bril in plaats van een collega de dubbele controle uitvoeren. Zorgorganisatie tanteLouise rekende uit dat dat 220.000 controles per jaar scheelt, oftewel ruim 18.000 arbeidsuren.

En verder…

Die zit nu nog volop in de testfase.