Drenthe

De regio Drenthe is sinds juni 2022 aangesloten bij het programma Anders werken in de Zorg. Drie grote zorgaanbieders in Drenthe hebben zich verenigend aangesloten bij onze landelijke beweging. Ze hebben afgesproken om de kennis en ervaring die wordt opgedaan bij de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van zorgtechnologie, met elkaar te delen. Met aansluiting op dit programma, willen de VVT- aanbieders in hoog tempo nieuwe technologie├źn inzetten die niet alleen de kwaliteit van de zorg vasthouden en zelf verbeteren, maar die tegelijkertijd het werk in de zorg ondersteunen.

De regio Drenthe ziet haar deelname als een belangrijke stap die leidt tot minder vrijblijvend gebruik van zorgtechnologie.
De deelnemers hebben er vertrouwen dat ze meer en sneller resultaat bereiken wanneer ze als collectief samenwerken en daarbij gebruik maken van de kennis uit andere regio’s.

Deelnemende organisaties

Deelnemers Drenthe