Regio

West-Brabant

In 2018 is de regio West-Brabant als eerste gestart met het programma Anders werken in de zorg. Inmiddels zijn er 14 ouderenzorgorganisaties aangesloten in West-Brabant.De uitdagingen voor in West-Brabant ligt, net zoals voor alle andere VVT-organisaties binnen Nederland, de aankomende jaren op het toenemend aantal ouderen met een zorgvraag, het verder oplopen van de tekorten aan zorgmedewerkers en het verder oplopen van de zorgkosten.

Onze visie is: door middel van inzet en implementatie van zorgtechnologie, in minder tijd en met minder inspanning, goede zorg verlenen en ouderen meer zelfredzaam maken. Niet langer zelf het wiel uitvinden maar samen Anders Werken. Met aandacht voor sociale innovatie om de veranderbereidheid van medewerkers te vergroten. En de innovatievolwassenheid van organisaties te verbeteren.

Door intensieve regionale en bovenregionale samenwerking binnen Anders Werken in de Zorg vergroten we de implementatie en opschalingskracht van (zorg)technologie. Dit doen we nadrukkelijk door te werken aan een sociaal ecosysteem en een infrastructuur die samenwerking stimuleert. Zo werken we aan het delen en vastleggen van kennis, uniform onderzoek en een intensieve samenwerking met leveranciers om de gekozen technologieën verder door te ontwikkelen. We vinden niet ieder het wiel opnieuw uit. Door samen te werken komen we tot nog meer werkkracht en veranderkracht voor experimenten en (grootschalige) implementaties.

Wij werken vanuit strategische thema’s:

  • Inzicht in effecten en opbrengsten

Onderverdeeld in drie deelthema’s: bevordering van zelfredzaamheid, vermindering van werkdruk en het verbeteren van de effectiviteit en kwaliteit van zorg

Onder dit thema vallen de technologie projecten; Innovaties die zich nog onvoldoende hebben bewezen testen wij. De kennis die ons dat oplevert, delen we met de deelnemende organisaties binnen en buiten de regio en de leveranciers van het product. Hebben de innovaties zich bewezen? Dan starten we direct met implementeren en opschalen.

Impact maken we inzichtelijk door het doen van waarde bepalend onderzoek bij de technologieën, waarbij dit nog niet onderzocht is, in samenwerking met Vilans. De wijze van onderzoek passen we aan op de fase waarin de technologie en implementatie zich bevindt, dit beoordelen we aan de hand van het honingraad model. Bij alle projecten leggen we de gedeelde kennis vast en is zowel de benodigde sociale- als technologische innovatie in vaststaand onderdeel.

  • Aandacht voor sociale innovatie & transitie

Dit doen we via de leercommunity. Omdat innovatie o.a. wordt gedreven door sociale interactie. Het belangrijkste doel van de regionale leercommunity is: ‘Bouwen aan sociale innovatie en verhogen van de adoptie van technologie’ D.m.v. het vergroten van de veranderbereidheid van medewerkers en het verbeteren van de innovatievolwassenheid van organisaties.

  • Sturen op data gedreven werken

Omdat data ons verbindt. Het belangrijkste doel van dit thema is ‘Het regionaal delen van inzicht en analyse op basis van data’. Belangrijk is dat de data antwoord geeft op zowel verantwoordingsvragen (gekozen middels is KIK-V) alsook op onderzoeks- en innovatievragen t.a.v. het AWIZ-programma.

Regionaal programmamanager

Maud van Riel
maud.vanriel@anderswerkenindezorg.nl

Innovaties

Deelnemende Organisaties

Avoord
De Wijngaerd
Egala zorg
Groenhuysen
Het Hoge Veer
Kloek Roosendaal
Maaswaarden
Mijzo
Park Zuiderhout
St. Elisabeth
Surplus
TanteLouise
Thebe
TWB