Regio

Zeeland

14 organisaties slaan de handen ineen! 

Het doel van Anders Werken in de Zorg in Zeeland is om VVT-zorgorganisaties te helpen het maximale uit zorgtechnologie en innovatie te halen. Met deze inzet willen we de kwaliteit van zorg behouden. Ondanks de groeiende druk op personeel en de complexere zorgvraag door vergrijzing en een tekort aan geschoold personeel. Door slimme innovaties willen we deze uitdagingen aanpakken. Dit vraagt om strategische samenwerking, kennis van innovaties en een andere aanpak van zorgprocessen. Met Anders Werken in de Zorg geven we op strategisch en operationeel vlak richting aan de veranderingen die hiervoor nodig zijn.

In de regio zijn er verschillen in ervaring met technologie en innovatie. Ook het vermogen van organisaties om te veranderen verschilt, zelfs tussen verschillende locaties van dezelfde organisatie. Daarom focussen we vooral op samenwerking op basis van behoeften. Zo worden projecten gekoppeld aan vervolgacties in de zorgorganisaties, met een strategische focus.

Gezien deze uitdagingen focust Anders Werken in de Zorg in Zeeland zich op vier thema’s om het programma uit te voeren:

  • Anders Werken in de Zorg en Versterken implementatiekracht àstaan in het teken van kennis verkrijgen en delen (oriënteren, implementeren en borgen).
  • Samenwerking innovatie en technologie gebruik àstaat in het teken van verbinden (inspireren en informeren).
  • Beschikbaarheid van zorgtechnologie en ZorgTools àstaan in het teken vanop- en inrichten (uitvoeren).
  • Domotica àstaat in het teken van kennis toepassen (implementeren en borgen).

Deze thema’s zijn in het regioplan van Anders Werken in de Zorg regio Zeeland nader uitgewerkt.

Regionaal programmamanager

Jeanine Görgülü
jeanine.gorgulu@terweel.nl
Marylou v/d Klooster
m.vanderklooster@viazorg.nl

Innovaties

Deelnemende Organisaties

Allévo
Cederhof
Cedrah
Dagelijks leven
Eilandzorg Schouwen Duiveland
Landgoed Rijckholt
Schutse Zorg
SONB
SVRZ
WVO zorg
Zeeuws woongenot
Zorggroep Ter Weel
ZorgSaam
Zorgstroom