Regio

Zuid-Kennemerland

Regio Zuid-Kennemerland is in 2023 aangesloten bij Anders Werken in de Zorg en heeft ervoor gekozen om eerst te concentreren op de intramurale innovaties. Deze worden nu in beeld gebracht.

Goed om te vermelden is, dat in deze regio al diverse innovaties zijn en worden toegepast (ook extramuraal), zoals een regionaal kennis en expertise centrum (KEC), een centraal aanmeldpunt (Cazhem), projecten rondom logeerzorg, langer thuis, digitale vaardigheden en zo al meer.

Regionaal programmamanager

Sacha Gramberg
sacha@ancianos.nl

Innovaties

Deelnemende Organisaties

Kennemerhart
Sint Jacob
Zorgbalans